България определено е страната с най-големи майстори на судокуто на глава от населението. Затова нека проверим способностите ви - дали сте способни да се справите с тези варианти на судоку?

Най-добре е първо да решите лесните и след това да минете към по-сложните. Някъде по средата на задачата би трябвало да започнете да изпитвате сериозни притеснения. Судокуто може да се решава както на мобилен телефон, така и на настолен компютър. Успех!