В събота започна монтажът на скелето около Паметника на Съветската армия, известен още като Монумент на окупационната червена армия (МОЧА).

Работниците първо премахнаха палатките, които бяха поставени зад загражденията от "Левицата!" и "Възраждане", чиято цел беше да предотвратят преместването на паметника.

Цента на конструктивно скеле около паметника е да се демонтират потенциално опасните елементи от паментика. Същевременно се цели обследване на състоянието на паметника с оглед на предстоящите експертни решения по преместването му.

През март тази година Столичният общински съвет реши паметникът да бъде преместен и експониран в музей, като възложи на кмета на София да поиска това от държавата, която отговаря за паметнетника.

Служебният кабинет не предприе действия, но редовното правителство на Николай Денков на 2 август промени статута на паметника от публична в частна държавна собственост, което позволи н областната управа да задвижи процеса.